AMO Adviesgroep voor Mens & Organisatie

Assessmentcenter

AMO verzorgt adviestrajecten rondom vragen met betrekking tot selectie, loopbaankeuze, potentieelbeoordeling en ontwikkelingspotentieel. Het gaat hier altijd om vragen naar de samenhang tussen wat u al kunt en wat u kunt ontwikkelen. De kern van elk adviestraject bestaat daarom uit de inzet van tests voor cognitieve capaciteiten en persoonlijkheid en -afhankelijk van uw vraag- rollenspelen en gerichte interviews met onze ervaren assessoren.

Naast afzonderlijke trajecten met betrekking tot individuele kandidaten vinden binnen Assessment Services ook integrale projecten plaats voor groepen kandidaten, bijvoorbeeld in het kader van het verkrijgen van gestructureerde informatie voor management developmentprogramma’s of in het kader van voorgenomen reorganisatieplannen en/of teamontwikkeling.

Van elk adviestraject wordt een duidelijk en uitgesproken rapport geschreven op basis van de vooraf met u als opdrachtgever besproken benodigde competenties en vaardigheden. Dit wordt gevolgd door een eenduidig advies over te nemen beslissingen of vervolgstappen.

Onze beoordelingsprofessionals beschikken naast bedrijfspsychologische expertise ook over bedrijfskundige expertise. Hierdoor kunnen wij beoordelen of de kennis en/of capaciteiten van uw (nieuwe) medewerker(s) toereikend zijn om uw bedrijfsdoelen te realiseren.