AMO Adviesgroep voor Mens & Organisatie

Coaching

Organisaties streven naar een goede markt- en concurrentiepositie. Zij willen daarom de beste mensen aantrekken en besteden steeds meer aandacht aan het behoud, en dus de ontwikkeling, van hun mensen. Dit betekent investeren in talentontwikkeling, individuele begeleiding en ontplooiing. AMO ziet dan ook een sterk toenemende vraag naar persoonlijke ontwikkeling van mensen in de werksituatie, juist in economisch uitdagende tijden. Leidinggevenden en medewerkers hebben behoefte aan extra begeleiding bij het uitoefenen van hun functie, met als doel zichzelf gerichter te kunnen ontwikkelen en effectiever te kunnen functioneren.

Coaching, zo blijkt uit onderzoek, is zinvol en rendabel omdat intensief aandacht wordt besteed aan het individu. Deelnemers aan een persoonlijk ontwikkeltraject worden zich bewust van effectief en ineffectief gedrag. Ze leren hoe hiermee om te gaan en krijgen de mogelijkheid individuele kwaliteiten en talenten verder te ontwikkelen. Dit draagt uiteindelijk bij aan betere prestaties en een grotere productiviteit.

Kort gezegd, is persoonlijke ontwikkeling een bewustwordingsproces dat de medewerkers zelf in beweging brengt. Dit proces leert ze te sturen op hun eigen gedrag zodat ze in staat zijn hun doelen binnen de organisatie te bereiken en betere prestaties te leveren.

Wilt u meer weten over de uitgebreide mogelijkheden die wij u op het gebied van persoonlijke ontwikkeling kunnen bieden, dan nodigen wij u uit contact met ons op te nemen